لوازم کنترلی 22 محصول وجود دارد

شامل عنوان های
ترموستات محیطی ( wall thermostat ) و صنعتی و کنترل رطوبت ( هیومیدستات , Humidistat ) و کلید فشار ( پرشر , Pressure Controllers ) و فلوسوییچ ( کنترل گذر آب , flow switch ) و کنترلرها ( میکرونیک و انواع دیگر , Controllers ) و سنسور ها ( sensor ) و محرک های الکتریکی ( Valve Actuator ) و کنترل دود ( Fan and Limit Controller ) و انواع شیرهای مخلوط کننده و جدا کننده ( mixing valve and Diverting Valve )

فهرست

قابلیت برنامه ریزی v
موجودبودن v
استانداردها v
گارانتی v
021-77684159
0938-2341331
info@thermostat.ir
گارانتی را از ما بخواهید !
کلیه کالاهای دارای گارنتی Thermostat.ir دارای سریال و هولوگرام اصلی می باشند.