خانه هوشمند 2 محصول وجود دارد

به طور كلی ساختمان هوشمند، ساختمانی است كه مجهز به یك زیر ساختار ارتباطی قوی بوده كه می‌تواند به صورت مستمر نسبت به وضعیت‌های متغیر محیط عكس العمل نشان داده و خود را با آنها وفق دهد و همچنین به ساكنان ساختمان این اجازه را می دهد كه از منابع موجود به صورت موثرتری استفاده نموده و امنیت و آرامش در آنها را افزایش دهد. ساختمان هوشمند ساختمانی است كه در بردارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه به وسیله یكپارچه كردن چهار عنصر اصلی یعنی سیستم‌ها، ساختار، سرویس‌ها، مدیریت و همچنین رابطه میان آنها می‌باشد. اصول یك ساختمان هوشمند این است كه هزینه‌های واقعی یك ساختمان فقط هزینه‌های ساخت نیست بلكه باید به آنها هزینه‌های راهبری و تعمیرات را نیز اضافه كرد. ساختمان هوشمند تمامی این هزینه‌ها را به وسیله كنترل اتوماتیك و یكپارچه، مخابرات، و سیستم مدیریت كم می‌كند.

021-77684159
0938-2341331
info@thermostat.ir
گارانتی را از ما بخواهید !
کلیه کالاهای دارای گارنتی Thermostat.ir دارای سریال و هولوگرام اصلی می باشند.