فلوسوئیچ هیچ محصولی وجود ندارد

فلو سوئیچ ها به سادگی با مکانیزم های مختلفی که برای حس کردن فلوی سیال دارند با در نظر گرفتن نقطه تنظیم ( حساسیت فلو ) مورد نظر خروجی ON/OFF میدهند و به شما امکان کنترل فلوی ( گذر سیال ) خط را میدهند . معمولا ساده ترین روشها ، پر کاربردترین آنها میباشند ، فلو سوئیچهای بسیار رایج از یک تیغه فلزی که به یک اهرم متصل است استفاده کرده با توجه به نتقطه تنظیم طول این تیغه را برش میدهند یا اصطلاحاً تریم میکنند . زمانی که فلو به مقدار مورد تنظیم شما رسید اهرم به یک طرف متمایل شده و سوئچ را تحریک میکنند . در نمونه های پیشرفته تر این سوئیچ به صورت غیر تماسی برای مثال به کمک خاصیت مغناطیسی انتهای اهرم که باعث تحریک رله خروجی میشود استفاده میکنند . در انتخاب این تجهیزات بایستی موارد زیر را در نظر داشت : رنج گذر آب ( فلو ) نحوه اتصال ( خطی یا تیغه ای ) نوع کانکشن ( فلنچی یا جوشی ) چگالی یا ویسکوزیته سیال

در حال حاضر محصولی وجود ندارد

021-77684159
0938-2341331
info@thermostat.ir
گارانتی را از ما بخواهید !
کلیه کالاهای دارای گارنتی Thermostat.ir دارای سریال و هولوگرام اصلی می باشند.