کنترلرها 1 محصول وجود دارد

کنترلر را می توان به یک رایانه کوچک با توانایی های وسیع تشبیه کرد ، به زبان ساده کنترلر با در اختیار داشتن متغییر های گوناگون (دما ، رطوبت ، فشار ، زمان و دیگر موارد) و تنظیماتی که توسط کاربر انجام میگیرد کنترل و توانایی های یک سیستم گرمایشی یا سرمایشی و یا عبور و مرور و هزاران کار دیگر را در اختیار می گیرد ، کنترلر دارای انواع مختلفی می باشد که معمولا باید با برند مربوطه به دستگاه هواساز یا هوارسان و ... هماهنگ باشد.

021-77684159
0938-2341331
info@thermostat.ir
گارانتی را از ما بخواهید !
کلیه کالاهای دارای گارنتی Thermostat.ir دارای سریال و هولوگرام اصلی می باشند.