کنترل دود هیچ محصولی وجود ندارد

سه نوع سیستم کنترل دود وجود دارد که به شرح زیر است:
1 – در سیستمهای تهویه مطبوع که یک هواسازفضاهای های مجهز به دمپر حریق در ورودی و دمپر دود در خروجی تغذیه می نماید که در صورت وقوع جریق در یک فضا دمپرهای حریق و دود آن فضا بسته میشوند.
2 - در سیستمهای تهویه مطبوع که یک هواساز اقدام به تامین هوای تازه مصرفی فضاهای های مجهز به دمپر حریق در ورودی می نماید که در صورت وقوع جریق در یک فضا دمپرهای حریق آن فضا بسته میشود.
3 – در ساختمان های چندطبقه از روش پیش طراحی شده برای جلوگیری از حرکت دود از منطقه حریق استفاده می کنند و با ایجاد اختلاف فشار استاتیک بین منطقه حریق و راه پله منتهی به مسیر خروج امن ، منطقه حریق دارای فشار منفی بوده و طبقه بالا و پایین آن و همچنین راه پله دارای فشار مثبت می باشد.

در حال حاضر محصولی وجود ندارد

021-77684159
0938-2341331
info@thermostat.ir
گارانتی را از ما بخواهید !
کلیه کالاهای دارای گارنتی Thermostat.ir دارای سریال و هولوگرام اصلی می باشند.