دیمر 1 محصول وجود دارد

دیمر در تهویه مطبوع بر دو نوع می باشد :
الف ) دیمرهای ولتاژی که فقط تک فاز می باشد و از نوع پر مصرف ترین نوع دیمر می باشد.
ب ) دیمر های فرکانسی که عمدتا" جهت دستگاه های 3 فاز مورد استفاده قرار می گیرد ، قابل ذکر می بالشد که نوع تک فاز آن نیز موجود می باشد.
هر نوع دیمر در جایگاه خاص خود قابل استفاده می باشد و در صنعت تاسیسات دیمرهای تولیدی بر اساس نوع فن طراحی می شود و در صورتی که دیمر مناسب با فن مناسب استفاده نشود صدمات قابل توجهی به هر دو دستگاه وارد می شود

021-77684159
0938-2341331
info@thermostat.ir
گارانتی را از ما بخواهید !
کلیه کالاهای دارای گارنتی Thermostat.ir دارای سریال و هولوگرام اصلی می باشند.