در صورت داشتن هر گونه نظر , پیشنهاد , انتقاد و یا سئوال میتوانید از طریق آدرس های پست های الکترونیکی زیر با ما ارتباط برقرار نمایید:

 

1. برای هرگونه پیشنهاد  , انتقاد یا اطلاعات:

Info@thermostat.ir

2. برای تبلیغات:

Ads@Thermostat.ir

3. برای مشاوره و بررسی دقیق نقشه های فنی :

Consultation@Thermostat.ir

4. ارتباط با مدیریت   :

Admin@Thermostat.ir

5. ارتباط با فروشگاه و نمایشگاه :

021-77684159

0938-2341331

0920-3716850

فکس :

021-77684158


021-77684159
0938-2341331
info@thermostat.ir
گارانتی را از ما بخواهید !
کلیه کالاهای دارای گارنتی Thermostat.ir دارای سریال و هولوگرام اصلی می باشند.